Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285689

OBCHODNÉ MENO: Medirex Servis, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36638/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 35, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 35 943 076

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,

6. prenájom motorových vozidiel,

7. čistenie interiéru motorových vozidiel,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

9. automatizované spracovanie dát,

10. vedenie účtovníctva a činnosť účtovných poradcov,

11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

12. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

14. organizačné a technické zabezpečenie školení,

15. leasing technológií, prístrojov, automobilov,

16. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

17. upratovacie služby,

18. pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti,

19. prieskum trhu a verejnej mienky,

20. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

21. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware,

22. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

23. organizovanie kurzov a školení,

24. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

25. veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č.1 zákona,

26. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov,

27. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

28. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu používajú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

29. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

30. správa registratúry,

31. nestranná kontrola v oblasti systémov manažérstva a certifikácie služieb v rozsahu voľnej živnosti,

32. nestranná kontrola zistenia stavu systémov riadenia kvality v rozsahu voľnej živnosti,

33. poradenstvo v oblasti certifikácie systémov manažérstva a riadenia kvality v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Bardún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 3803/27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 05.11.1972, Deň vzniku funkcie: 01.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoje meno, označenie funkcie a podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Holičková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cínová 2040/10A, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 30.10.1987, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista" alebo „per procuram", prípadne skratky „p.p." alebo „ppa".

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Medirex, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 1. mája 41, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 35 766 450

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Sanguines, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , IČO 45 289 361

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.06.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2006.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2007.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.07.2007 - zmena právnej formy spoločníka.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2007 - súhlas so zriadením záložného práva.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.2.2009.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2009.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1