Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285694

OBCHODNÉ MENO: Mia Casa s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36808/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 46/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 945 311

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dr. Igor Okál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 7531/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 27.03.1951, Deň vzniku funkcie: 13.07.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dr. Igor Okál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 7531/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 27.03.1951

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.6.2005 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1