Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285686

OBCHODNÉ MENO: Martinky Development 2, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63342/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 45 416 931

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť,

3. správa bytového alebo nebytového fondu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností,

6. reklamné a marketingové služby,

7. prieskum trhu a verejnej mienky,

8. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,

9. predaj nehnuteľností,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Záhorský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 18878/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 09.06.1977, Deň vzniku funkcie: 23.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Záhorský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 18878/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 09.06.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.02.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.2.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1