Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285690

OBCHODNÉ MENO: MENITY GROUP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59073/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 44 820 402

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. technicko - organizačné zabezpečenie výstav, trhov, školení, seminárov, kurzov, kultúrnych, vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

8. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. prieskum trhu,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom,

11. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Nemčok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 3129/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 03.02.1979, Deň vzniku funkcie: 24.06.2009

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Janík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 16940/40C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 07.09.1979, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Nemčok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 3129/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 03.02.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Janík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 16940/40C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 07.09.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.06.2009 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2012.

4. Zmena trvalého pobytu konateľa spoločnosti, zmena obchodného mena a sídla jediného spoločníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1