Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285682

OBCHODNÉ MENO: LUCKERY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71061/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polianky 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 46 035 320

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. reklamné a marketingové služby,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. prenájom hnuteľných vecí,

8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

9. faktoring a forfaiting,

10. vydavateľská činnnosť,

11. počítačové služby,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

14. administratívne služby,

15. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

16. Opravy karosérií

17. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Kojnok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 315/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 08.04.1983, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že podpisujúci pripojí k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Kojnok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 315/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 08.04.1983

Výška vkladu: 83 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 83 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  83 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  83 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 26.01.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2013. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2013.

3. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia z 11.06. a 03.07.2014.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1