Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285673

OBCHODNÉ MENO: JJ ENTERPRICE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27249/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvojkrížna 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 35 842 709

DEŇ ZÁPISU: 23.08.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Administratívne služby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Kuriérske služby

18. Výroba nápojov

19. Dopravná zdravotná služba

20. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

21. Zadávanie klinického skúšania liečiv

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Hančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 3058/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 08.09.1984, Deň vzniku funkcie: 02.10.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Hančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 3058/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 08.09.1984

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakla- dateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 110/02, Nz 109/02 dňa 24.6.2002, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.4.2004.

3. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 02.05.2005.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.1.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1