Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285661

OBCHODNÉ MENO: Imagine s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 155722/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07 

IČO: 54 009 448

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Vedenie účtovníctva

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Poskytovanie služieb osobného charakteru

20. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk

21. Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Solotruk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 7721/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 17.07.1970, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Solotruk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 7721/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 17.07.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1