Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285662

OBCHODNÉ MENO: IMAR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31322/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reca 475, Názov obce: Reca, PSČ: 925 26 

IČO: 35 881 887

DEŇ ZÁPISU: 08.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom hnuteľného hmotného majetku,

5. poradenská činnosť v obchodno-ekonomickej oblasti v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. prieskum trhu a verejnej mienky,

8. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Igor Marsovszký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reca 475, Názov obce: Reca, PSČ: 925 26 , Dátum narodenia: 16.08.1974, Deň vzniku funkcie: 08.04.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne, pričom podpisové právo za spoločnosť vykonáva tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Marsovszký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reca 475, Názov obce: Reca, PSČ: 825 26 , Dátum narodenia: 16.08.1974

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 2.2.2004.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2007 o zmene sídla spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1