Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285666

OBCHODNÉ MENO: INSTOS s.r.o. Bratislava v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2938/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 00 

IČO: 31 325 955

DEŇ ZÁPISU: 11.06.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie, nákup a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojírenskej výroby dielcov, strojnotechnologických zariadení, strojných komlexov a montáži,

3. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby a zabezpečenia strojnotechnologických investícií,

4. konštrukcia nových výrobkov a strojnotechnologických zariadení,

5. kovoobrábacie práce a práce s tým súvisiace,

6. zámočnícke práce a práce s tým súvisiace,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Výbora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambroseho 5, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 22.04.1943

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Lesňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 6, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 22.06.1954

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Výbora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambroseho 5, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 22.04.1943

Výška vkladu: 3 335,988847 EUR, Rozsah splatenia: 3 335,988847 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Lesňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 6, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 22.06.1954

Výška vkladu: 3 335,988847 EUR, Rozsah splatenia: 3 335,988847 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 671,977694 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 671,977694 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 16.08.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Lesňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 22.06.1954, Deň vzniku funkcie: 16.08.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

2. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.12.1998. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1999.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2001. Uznesenie Krajského súdu č.k. 29 Cb 40/00 zo dňa 5.4.2001 právoplatné 11.5.2001, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2001.

4. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2008.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1