Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285664

OBCHODNÉ MENO: INGSTEEL development, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62176/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 17 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 45 315 515

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bezák, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 10533/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.09.1980, Deň vzniku funkcie: 06.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať za spoločnsoť samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že pripojí k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: INGSTEEL, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 17 320 429

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bezák, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 10533/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.09.1980

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1