Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285669

OBCHODNÉ MENO: J & A Broukers, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76560/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 

IČO: 46 396 373

DEŇ ZÁPISU: 20.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Knopp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 03.05.1983, Deň vzniku funkcie: 20.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Knopp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 03.05.1983

Výška vkladu: 6 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Malek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želovany 1110, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.10.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1