Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285663

OBCHODNÉ MENO: IMMOSERVIS Bratislava, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3896/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rezedová 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 31 337 139

DEŇ ZÁPISU: 27.11.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,

2. sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,

3. inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. maloobchodný predaj pohonných hmôt, prevádzkovanie čerpacej stanice,

7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

8. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,

9. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,

10. organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,

11. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,

12. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

13. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

15. kopírovacie a reprografické práce,

16. inzertná činnosť,

17. fotografické služby,

18. administratívne práce,

19. upratovacie práce,

20. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,

21. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie,

22. poradenská činnosť v ochrannej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,

23. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojneho vozidla,

24. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 16100/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 10.09.1962, Deň vzniku funkcie: 27.11.1992

Meno a priezvisko: Ing. Igor Fedoroňko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 101A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.06.1961, Deň vzniku funkcie: 27.11.1992

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Fedoroňko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 101A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.06.1961

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 16100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 10.09.1962

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2. 11. 1992 podľa §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7978

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.4.2004, ktorým sa mení a nahrádza pôvodná spoločenská zmluva.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o rozdelení a prevode obchodného podielu.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2004.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2016

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1