Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285656

OBCHODNÉ MENO: HASL SLOVAKIA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53775/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 20 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 44 265 271

DEŇ ZÁPISU: 02.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

4. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

6. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

7. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,

8. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,

9. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

10. kovoobrábanie,

11. opravy pracovných strojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Haraslín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 19.03.1959, Deň vzniku funkcie: 02.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Haraslín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 19.03.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.06.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 31.07.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1