Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285652

OBCHODNÉ MENO: GoUP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23813/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kominárska 1552/3A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 35 809 256

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti z dreva do finálnych produktov a ich údržba

2. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

3. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. výroba bytových doplnkov,

11. grafické práce pomocou počítača podľa predohy,

12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

13. prieskum trhu a marketing,

14. organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, školení, seminárov,

15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

17. počítačové spracovanie videa, zvuku,

18. reklamná a propagačná činnosť,

19. návrh a optimalizácia informačných technoloógií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Henrich Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrasťová 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 26.11.1974, Deň vzniku funkcie: 03.04.2001

Meno a priezvisko: Martin Krasula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 260, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 31.10.1974, Deň vzniku funkcie: 03.04.2001

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 40/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 07.02.1984, Deň vzniku funkcie: 03.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Henrich Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrasťová 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 26.11.1974

Výška vkladu: 2 258,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 258,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Krasula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 260, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 31.10.1974

Výška vkladu: 2 191,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 191,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 40/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 07.02.1984

Výška vkladu: 2 191,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 191,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.1.2001 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.3.2001 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Z.č. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2008.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2015. Zmena obchodného mena z CERES Invest s. r. o. na GoUP s. r. o.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.05.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1