Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285657

OBCHODNÉ MENO: HC, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10283/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 

IČO: 35 682 647

DEŇ ZÁPISU: 24.01.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/,

2. - sprostredkovanie obchodu,

3. - reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu,

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,

7. spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,

8. technicko- organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,

9. administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,

10. prieskum verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Ivona Holzerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 13.01.1966, Deň vzniku funkcie: 28.03.2003

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Pošvanc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 07.03.1977, Deň vzniku funkcie: 22.03.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Pošvanc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 568/39, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 07.03.1977

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Ivona Holzerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 13.01.1966

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.N 3/96, Nz 3/96 zo dňa 15.1.1996, spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s ust. §§ 105-153 zák.č.513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 17199

2. Notárska zápisnica č. N 603/98, Nz 590/98 zo dňa 5.8.1998 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Zákona č. 11/1998 Z.z.

3. Ing. Ivan Švejna, deň zániku funkcie: 28.03.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.03.2003. Notárska zápisnica č. N 228/2003, Nz 23128/2003 zo dňa 28.03.2003.

4. Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 22. 03. 2006 z SK INVESTING, s.r.o. na Hayek Consulting, s.r.o.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.08.2010.

6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.12.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1