Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285658

OBCHODNÉ MENO: HM Legal s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 123040/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 51 164 540

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Heleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 25.07.1988, Deň vzniku funkcie: 07.10.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Heleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 25.07.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1