Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285645

OBCHODNÉ MENO: Gamanet Consulting s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 144322/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátišie 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 52 984 419

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Reklamné a marketingové služby

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Administratívne služby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marian Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Náhalku 12, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 12.09.1966, Deň vzniku funkcie: 09.04.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Linda Kovácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 23.09.1985, Deň vzniku funkcie: 09.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Gamanet a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátišie 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , IČO 35 917 881

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.02.2020 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1