Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285648

OBCHODNÉ MENO: Geofactory s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 163939/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokrasňanská 10195/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 

IČO: 54 844 088

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Dizajnérske činnosti

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

19. inžinierskogeologický prieskum

20. terénne meračské práce

21. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

22. sanácia geologického prostredia

23. sanácia enviromentálnej záťaže

24. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia, sanácii enviromentálnej záťaže a stavebných prácach

25. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

26. hydrogeologický prieskum

27. geologický prieskum životného prostredia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokrasňanská 10195/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , Dátum narodenia: 30.05.1984, Deň vzniku funkcie: 28.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokrasňanská 10195/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , Dátum narodenia: 30.05.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1