Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285649

OBCHODNÉ MENO: Gerry Weber SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 94984/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 47 562 498

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. zásielkový predaj,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Florian Frank, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alfred-Johann-Levy-Straße 9, Názov obce: Hamburg, PSČ: 223 07 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 29.08.1972, Deň vzniku funkcie: 23.04.2020

Meno a priezvisko: Anja Hecht-Meinhardt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Könneritzstraße 26, Názov obce: Leipzig, PSČ: D-04229 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 16.02.1975, Deň vzniku funkcie: 21.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V prípade, ak má Spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, konajú a podpisujú v jej mene vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Gerry Weber International Aktiengesellschaft, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neulehenstraße 8, Názov obce: Halle, PSČ: 33790 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 4779

Výška vkladu:  250 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  250 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.11.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2014

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1