Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285650

OBCHODNÉ MENO: GESTA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45179/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodálova 468/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 36 755 460

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. činnosť organizačného a ekonomického poradcu,

4. činosť účtovných poradcov,

5. automatizované spracovanie dát,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. vedenie účtovníctva,

8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

9. organizačno-technické zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. reklamná a propagačná činnosť,

12. marketing a prieskum trhu,

13. administratívne práce,

14. prekladateľské a tlmočnícke služby,

15. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov,

16. poradenská činnosť v oblasti štrukturálnych fondov EÚ,

17. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

18. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

20. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vlasta Ježíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodálova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 23.03.1981, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vlasta Ježíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodálova 468/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 23.03.1981

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Ocbhodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.10.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.06.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1