Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285646

OBCHODNÉ MENO: GASP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29459/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 35 864 052

DEŇ ZÁPISU: 11.08.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. usporadúvanie umeleckých, kultúrnych, divadelných, hudobných a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

5. obstarávateľské služby v oblasti kultúrnych podujatí,

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti umenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Ďurovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 513/31, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.04.1971, Deň vzniku funkcie: 11.08.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: JAN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 35 819 413

Výška vkladu: 58 754,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 58 754,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Ďurovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 513/31, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.04.1971

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  59 750,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  59 750,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.7.2003 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Obchodného zákonníka. Spoločnosť je založená na dobu určitú za účelom realizácie hudobno-tanečného predstavenia pod názvom GASP, najneskôr však do 31.12.2008.

2. zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2005 - rozhodnutie o zvýšení základného imania z 200 000,- Sk na 1 800 000 ,- Sk prevzatím záväzku na nový vklad spoločníkom JAN, s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1