Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285632

OBCHODNÉ MENO: Europapier Slovensko, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4524/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 40, Názov obce: Bratislava- Petržalka, PSČ: 852 45 

IČO: 31 344 381

DEŇ ZÁPISU: 10.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie obchodov s papierom a tovarom z papiera,

2. Sprostredkovanie obchodov s drevom a stavebným materiálom,

3. Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom

4. Veľkoobchod s papierom a tovarom z papiera

5. - sprostredkovanie v oblasti obchodu,

6. - veľkoobchod s polygrafickými materiálmi a výrobkami,

7. výroba papiera a lepenky, tovaru z papiera a lepenky, vlnitého papiera a lepenky, baliacich materiálov z papiera a lepenky,

8. výroba domácich potrieb z papiera, hygienických papierových výrobkov,

9. výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera,

10. výroba tapiet,

11. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi,

12. sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s polygrafickým materiálom a polygrafickými výrobkami,

13. predaj strojov a zariadení,

14. poskytovanie software na základe zmluvy s autorom,

15. predaj polygrafických farieb,

16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

17. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

18. reklamná, propagačná a marketingová činnosť,

19. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

20. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

21. skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu,

22. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Josef Misof, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5714/27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 04.09.1974, Deň vzniku funkcie: 05.11.2012

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Čapo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orchideová 14615/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 24.04.1979, Deň vzniku funkcie: 10.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Europapier CEE GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaadner Straße 80, Názov obce: Hinterbrühl, PSČ: a-2371 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN386008i

Výška vkladu:  136 096,000000 EUR, Rozsah splatenia:  136 096,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   136 096,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   136 096,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EUROPAPIER- SLOVAKIA spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 45 , IČO 17 330 815

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená dňa l6.lO.l992, živnostenský list vydal Obv. úrad Bratislava 2 dňa 27.ll.l992 č.j. ŽO/99O7/92/No. Zakladateľ je zapísaný na Zemskom súde v Grazi-Rakúsko v odd. B č. 1399. Stary spis: S.r.o. 9280

2. Notárska zápisnica zo dňa 4.3.1996 pod č.j. 2929 napísaná doktorom Arno Pichlerom, substitutom verejného notára doktora Petra Maitza v Grazi. Stary spis: S.r.o. 9280

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.2.1997. Stary spis: S.r.o. 9280

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2000.

5. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2000.

6. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 19.7.02 o odvolaní konateľa Jána Masára dňom 31.7.02, a zmene zakladateľskej listiny.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 321/2003, Nz 47402/2003 zo dňa 13.06.2003.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2004.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 26.09.2006

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.8.2008.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2011.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 02.11.2012.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 05.11.2012.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.11.2012 o zlúčení so spoločnosťou EUROPAPIER - SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava, IČO: 17 330 815, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1622/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o., so sídlom Púchovská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 31 344 381, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4524/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 2167/2012, Nz 50241/2012, NCRls 51102/2012 dňa 05.12.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti EUROPAPIER - SLOVAKIA spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1