Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285634

OBCHODNÉ MENO: F I B, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52298/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 44 076 550

DEŇ ZÁPISU: 15.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu stavebného sporenia,

4. sprostrekovanie poistenia ako poisťovací agent,

5. sprostredkovanie investičných služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 1102/30, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 28.02.1952, Deň vzniku funkcie: 15.05.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tamara Matejková Kovácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova ulica 1075/27, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 27.07.1983

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 1102/30, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 28.02.1952

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.3.2008 v súlade s ust. §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka v znení noviel.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1