Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285631

OBCHODNÉ MENO: ESB, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45854/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 36 578 916

DEŇ ZÁPISU: 21.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

2. prenájom hnuteľných vecí

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

4. organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľných živností

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. reklamná a propagačná činnosť

7. inzertná činnosť

8. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

9. organizovanie výstav

10. faktoring a forfaiting

11. maloobchod v rozsahu voľných živností

12. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

13. vedenie účtovníctva

14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

15. počítačové služby,

16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

17. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

18. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marta Chebenová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 16273/37c, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 01.04.1939, Deň vzniku funkcie: 30.09.2011

Meno a priezvisko: Andrijana Adámek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudková 810/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 23.05.1984, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Vondráček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steinov dvor 7880/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 24.10.1984, Deň vzniku funkcie: 09.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Cheben, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 2958/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 06.07.1973

Výška vkladu: 3 334,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 334,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrijana Adámek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudková 810/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 23.05.1984

Výška vkladu: 3 333,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 333,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Vondráček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steinov dvor 7880/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 24.10.1984

Výška vkladu: 3 333,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 333,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena obchodného mena z Damar s.r.o. na ESB, s. r. o.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.9.2011

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1