Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285640

OBCHODNÉ MENO: FK MARKET s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29030/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 148/104, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90 

IČO: 35 859 792

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,

4. stolárska činnosť, výroba nábytku,

5. tesárstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Kulich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosadská 150/3, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90 , Dátum narodenia: 09.08.1957, Deň vzniku funkcie: 04.04.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Kulich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosadská 150/3, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90 , Dátum narodenia: 09.08.1957

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 63/2002 zo dňa 14.11.2002 v zmysle § § 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 23.11.2021 na základe § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 v znení zákona č. 390/2019 Z. z. bol dňa 10.03.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32CbR/10/2022 v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1