Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285639

OBCHODNÉ MENO: Finerock Defense s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 134716/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1655/44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 52 189 457

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. faktoring a forfaiting

6. nákup, predaj, sprostredkovateľská činnosť alebo preprava zbraní a streliva

7. vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. prenájom hnuteľných vecí

10. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alex Medek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1655/44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 25.09.1993, Deň vzniku funkcie: 07.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alex Medek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1655/44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 25.09.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1