Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285636

OBCHODNÉ MENO: FDK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 119344/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lombardiniho 572/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 36 359 092

DEŇ ZÁPISU: 12.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo

2. sprostredkovateľská činnosť

3. prenájom priemyselného tovaru

4. činnosť v oblasti nehnuteľností

5. obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností /maloobchod a veľkoobchod/

6. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

7. zhotovovanie videozáznamov na zákazku

8. prekladateľské a tlmočnícke služby

9. prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku so službami

10. inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností

11. výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW v malých vodných elektrárňach

12. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. služby požičovní

14. reklamné a marketingové služby

15. fotografické služby

16. administratívne služby

17. čistiace a upratovacie služby

18. organizovanie športových, kuktúrnych a iných spoločenských podujatí

19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

20. poskytovanie služieb pilota

21. predaj leteckých prepravných služieb

22. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Nicola Fogašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 959/1, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 26.10.1995, Deň vzniku funkcie: 20.12.2016

Meno a priezvisko: Lukáš Fogaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 902/5, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 18.04.1987, Deň vzniku funkcie: 20.12.2016

Meno a priezvisko: Ladislav Polomský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 798/7, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04 , Dátum narodenia: 25.07.1974, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017

Meno a priezvisko: Štefan Matia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 797/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04 , Dátum narodenia: 12.01.1966, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Konatelia konajú v mene spoločnosti tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Nicola Fogašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 959/1, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 26.10.1995

Výška vkladu: 1 661,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 661,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lukáš Fogaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 902/5, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 18.04.1987

Výška vkladu: 1 661,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 661,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ladislav Polomský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 798/7, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04 , Dátum narodenia: 25.07.1974

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Matia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 797/9, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04 , Dátum narodenia: 12.01.1966

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 642,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 642,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1