Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285622

OBCHODNÉ MENO: Dynastion Aura s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 124595/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 51 269 872

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom,

2. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. prenájom hnuteľných vecí

8. administratívne služby

9. finančný lízing

10. činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Svetlana Dankovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočná 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 26.09.1973, Deň vzniku funkcie: 13.12.2017

Meno a priezvisko: Branislav Dej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3982/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 13.09.1984, Deň vzniku funkcie: 19.12.2017

Meno a priezvisko: Benjamín Beliš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 13974/3C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 01.09.1992, Deň vzniku funkcie: 07.01.2019

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Dichtlerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 2051/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 21.10.1969, Deň vzniku funkcie: 04.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúci konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dynastion Holding s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 50 764 365

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.2017 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1