Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285625

OBCHODNÉ MENO: ELCOP Plus, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26180/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špaldová 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 35 832 681

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. agroturistika - prenájom koní na športovú a rekreačnú činnosť,

2. prenájom dopravných prostriedkov a zariadení,

3. prenájom priemyselného tovaru,

4. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí a konferencií,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

8. sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb,

9. organizovanie kurzov, seminárov a školení,

10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

11. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. prieskum trhu a verejnej mienky,

13. výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied,

14. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Ličková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastlinná 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 04.07.1957, Deň vzniku funkcie: 26.02.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť v plnom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ličko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastlinná 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 08.06.1956

Výška vkladu: 3 325,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 325,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Ličková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastlinná 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 04.07.1957

Výška vkladu: 3 325,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 325,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 809/01, Nz 809/01 spísanej dňa 14.12.2001 notárom JUDr. Šikutovou a jej dodatkom vo forme notárskej zápisnice N 146/02, Nz 143/02 zo dňa 15.2.2002 spísanej notárom JUDr. Šikutovou.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2005 o zmene obchodného mena z Hipo Activity, s.r.o. na ELCOP Plus, s.r.o..

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2014.

4. Zápisnica č. 1/2016 z valného zhromaždenia konaného dňa 01.08.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1