Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285630

OBCHODNÉ MENO: ELU Medical s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44713/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koperníkova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 36 741 469

DEŇ ZÁPISU: 20.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. marketingová činnosť,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sympózií a odborných kurzov,

11. sekretárske služby, administratívne, kancelárske práce, fotokopírovacie služby,

12. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

13. vedenie účtovníctva,

14. automatizované spracovanie údajov,

15. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

17. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

18. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,

19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

20. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

21. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jarmila Halásová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 19032/37A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 24.01.1965, Deň vzniku funkcie: 20.02.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Mastela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrútocká 17000/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 05.02.1981

Výška vkladu: 18 256,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 18 256,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mária Václaviková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tylova 1044/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 07.02.1980

Výška vkladu: 7 302,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 302,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jarmila Halásová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 19032/37A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 24.01.1965

Výška vkladu: 47 469,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 47 469,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  73 027,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  73 027,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MediSmart s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , IČO 45 268 312

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 82/2007, Nz 13271/2007 dňa 04.04.2007 o zmene zakladateľskej listiny a rozšírení predmetu podnikania.

3. Notárska zápisnica N 232/2007, Nz 34128/2007, NCRls 33922/2007 zo dňa 28.8.2007. Notárska zápisnica N 233/2007, Nz 34133/2007, NCRls 33923/2007 zo dňa 28.8.2007.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2009.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2010

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2010.

7. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 116/2014, Nz 14514/2014, NCRIs 14784/2014.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2014.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2015.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1