Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285629

OBCHODNÉ MENO: ELMSTAV-TEAM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65730/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 45 601 445

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. prípravné práce k realizácií stavby,

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov,

7. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických,

8. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Fajnor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 03.11.1963, Deň vzniku funkcie: 12.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Fajnor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 03.11.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 25.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.10.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2011.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1