Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285612

OBCHODNÉ MENO: Consigliere Group, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82625/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 52/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 46 742 671

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

2. Administratívne služby

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Prevádzkovanie športových zariadení

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

12. Počítačové služby,

13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

14. Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov,

15. Reklamné a marketingové služby,

16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

17. Prenájom hnuteľných vecí,

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

19. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

20. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

21. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Dávid Fedorko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cirkevná 186/7, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 25.06.1987, Deň vzniku funkcie: 28.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podps.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Dávid Fedorko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cirkevná 186/7, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 25.06.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 28.03.2014.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 08.06.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2013.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2014.

5. Spoločenská zmluva zo dňa 28.03.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1