Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285614

OBCHODNÉ MENO: CSM Moto Factory, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50070/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 58, Názov obce: Boldog, PSČ: 925 26 

IČO: 36 856 274

DEŇ ZÁPISU: 16.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

3. prípravné práce pre stavbu - búracie práce a demolačné práce bez použitia výbušnín,

4. montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov,

5. výroba stavebných prvkov z betónu,

6. výmena a osadzovanie okien, osadzovannie parapetov bez úpravy stavebných otvorov, montáž žalúzií,

7. montáž autodoplnkov akrem autoalarmov,

8. maliarske, natieračské a sklenárske práce,

9. upratovacie služby,

10. čistenie interiérov motorových vozidiel,

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

14. obstarávanie služieb, spojených so správou a údržbou nehnuteľností,

15. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom,

16. reklamná činnosť, propagačná a inzertná činnosť,

17. sťahovanie bez dopravy,

18. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

19. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,

20. výroba motorových vozidiel, motorov dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,

21. prenájom hnuteľných vecí,

22. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

23. prieskum trhu a verejnej mienky,

24. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

25. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roland Kolláth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boldog 124, Názov obce: Boldog, PSČ: 925 26 , Dátum narodenia: 25.06.1970, Deň vzniku funkcie: 30.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Július Kolláth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Récka cesta 123, Názov obce: Boldog, PSČ: 925 26 , Dátum narodenia: 01.10.1949

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.09.2007 v zmysle sut. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena obchodného mena z TAMISTAV s. r. o. na KZ TRADE s. r. o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu činnosti zo dňa 27.06.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.01.2013.

5. Uznesenie spoločníkov per rollam prijaté 06.08.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1