Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285618

OBCHODNÉ MENO: DEGART, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90444/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 47 229 853

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej činnosti,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamné a marketingové služby,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

7. vydavateľská činnosť,

8. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

11. administratívne služby,

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bláha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 01.03.1954, Deň vzniku funkcie: 12.07.2013

Meno a priezvisko: Marta Bláhová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 22.12.1955, Deň vzniku funkcie: 14.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bláha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marta Bláhová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.06.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.07.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1