Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285616

OBCHODNÉ MENO: DABON AD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 124770/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 7/211, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 51 231 247

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Finančný lízing

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Administratívne služby

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti dopravy

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Poradenstvo v oblasti systému manažérstva kvality v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bonda, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záruby 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 11.07.1962, Deň vzniku funkcie: 20.12.2017

Meno a priezvisko: RNDr. Agnesa Bondová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záruby 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.12.1964, Deň vzniku funkcie: 20.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bonda, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záruby 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 11.07.1962

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Agnesa Bondová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záruby 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.12.1964

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.11.2017 v zmysle §§ 105 - 153 z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1