Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285603

OBCHODNÉ MENO: Borgaro s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101343/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 1376/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 46 402 136

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. prenájom hnuteľných vecí,

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

6. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. administratívne služby,

9. manikúra - pedikúra,

10. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

11. služby súvisiace so skrášľovaním tela,

12. poskytovanie služieb osobného charakteru,

13. výroba sviečok a tieniacej techniky,

14. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Tea Kerla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 09.12.1987, Deň vzniku funkcie: 01.10.2016

Meno a priezvisko: Jerguš Matis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 1376/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 05.01.1985, Deň vzniku funkcie: 28.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tea Kerla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 09.12.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jerguš Matis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 1376/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 05.01.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.10.2011 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.06. 2015.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.09.2016.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1