Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285601

OBCHODNÉ MENO: blurryzone s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 126197/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 2703/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 51 426 463

DEŇ ZÁPISU: 20.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Odevná výroba

2. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

9. Fotografické služby

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

16. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

17. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eduard Kudláč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 2703/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 28.10.1972, Deň vzniku funkcie: 20.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eduard Kudláč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 2703/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 28.10.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.2.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1