Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285600

OBCHODNÉ MENO: BLUE WAVE DEVELOPMENT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47915/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 83 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 36 833 339

DEŇ ZÁPISU: 14.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. organizačno-ekonomické poradenstvo,

6. prenájom spotrebného tovaru,

7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. kopírovacie činnosti,

10. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,

11. prieskum trhu,

12. prenájom motorových vozidiel,

13. prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení,

14. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,

15. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,

16. leasing - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

17. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti,

19. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,

20. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Bernát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miloslavov 191, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 09.12.1966, Deň vzniku funkcie: 14.09.2007

Meno a priezvisko: Robert Špendel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hospodárska 23, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 09.05.1968, Deň vzniku funkcie: 14.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť a v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Petra Špendelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ratnovce 20, Názov obce: Ratnovce, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 11.05.1982

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 2622/ZPOP2/8420 , Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 06.07.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , IČO 36 869 856

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Bernát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miloslavov 191, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 09.12.1966

Výška vkladu: 9 130,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 130,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 2622/ZPOP1/8420, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 06.07.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 36 869 856

Meno a priezvisko: Michal Kaľavský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 12257/5B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 11.08.1974

Výška vkladu: 4 150,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 150,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 2622/ZPOP3/8420, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 06.07.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 36 869 856

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 600,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 24.08.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1