Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285609

OBCHODNÉ MENO: Central European Media Group s.r.o., skratka obchodného mena: CEM Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101748/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 504/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 47 997 125

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Marketingové poradenstvo

3. Mediálne poradenstvo

4. Poradenstvo v oblasti spoločenského správania

5. Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy

6. Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu

7. Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

8. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

9. Distribúcia filmov a videozáznamov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti verejných kultúrnych podujatí

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy

13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Organizovanie kongresov a výstav

15. Reklamné a marketingové služby

16. Realizácia reklamných kampaní

17. Zabezpečenie marketingových kampaní

18. Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu

19. Prieskum trhu a verejnej mienky

20. Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov

21. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Nemec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 13162/1F, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 04.11.1981, Deň vzniku funkcie: 19.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná a podpisuje v mene Spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Nemec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 13162/1F, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 04.11.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 08.12.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka z.o dňa 25.04.2016.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1