Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285595

OBCHODNÉ MENO: Bélier`s, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65160/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 45 549 214

DEŇ ZÁPISU: 18.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydavateľská činnosť,

2. reklamné a marketingové služby,

3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. počítačové služby,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

11. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Ďurkovič, Bydlisko: Názov obce: Patince 422, PSČ: 946 39 , Dátum narodenia: 02.04.1985, Deň vzniku funkcie: 18.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Ďurkovič, Bydlisko: Názov obce: Patince 422, PSČ: 946 39 , Dátum narodenia: 02.04.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.04.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1