Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285592

OBCHODNÉ MENO: Battle Brothers s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78038/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 46 474 641

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Geoffrey John Cable, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 29.07.1979, Deň vzniku funkcie: 22.07.2017

Meno a priezvisko: Ross William Cable, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 28.12.1976, Deň vzniku funkcie: 14.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. V prípade, ak je vymenovaných viac konateľov, v mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Geoffrey John Cable, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 2561/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 29.07.1979

Výška vkladu: 12 127,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 12 127,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ross William Cable, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 28.12.1976

Výška vkladu: 12 127,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 127,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  24 254,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  24 254,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 07.12.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2013.

3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1