Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285594

OBCHODNÉ MENO: BE.LL SARDINYA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41807/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínyho 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 36 662 011

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj nehnuteľností,

2. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

3. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú iné než základné služby spojené s prenájmom,

4. obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Muráni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 64/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 27.06.1977, Deň vzniku funkcie: 23.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Emerites Europe s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 50 078 011

Výška vkladu: 9 960,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 960,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Schválenie uznesenia spoločnosti č. 1/2008 zo dňa 21.07.2008.

3. Schválenie uznesenia spoločnosti zo dňa 09.09.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2015.

5. Uznesenie spoločníkov zo dňa 17.07.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1