Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285593

OBCHODNÉ MENO: BCM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53844/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 11, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 44 314 973

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. pohostinská činnosť,

3. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. podnikateľské poradenstvo,

6. administratívne a kancelárske práce,

7. výstavnícka činnosť,

8. reklamná a marketingová činnosť,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

15. Služby požičovní

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Sťahovacie služby

19. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Chrappan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 11, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 21.12.1984, Deň vzniku funkcie: 08.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Chrappan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 11, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 21.12.1984

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.7.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Rozhodnutie per rollam zo dňa 14.02.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1