Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285582

OBCHODNÉ MENO: ANNY-REAL SLOVAKIA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60323/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popovova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 44 950 870

DEŇ ZÁPISU: 12.09.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nebnuteľností - realitná činnosť,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľká činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Anna Prnová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popovova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 02.02.1968, Deň vzniku funkcie: 12.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Prnová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popovova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 02.02.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.8.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1