Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285586

OBCHODNÉ MENO: AT Service s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66676/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 4, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 

IČO: 45 676 488

DEŇ ZÁPISU: 31.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

6. prípravné práce k realizácii stavby,

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

9. opravy pracovných strojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tibor Sipos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 4, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 18.06.1967, Deň vzniku funkcie: 31.07.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť je navonok zastupovaná konateľom samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tibor Sipos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 4, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 18.06.1967

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Andrey Švec, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škarniclova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 24.07.1967

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 19.06.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1