Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285584

OBCHODNÉ MENO: ARPLUS spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2841/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haburská 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 

IČO: 31 324 851

DEŇ ZÁPISU: 01.06.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj rozličného tovaru,

2. konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát,

4. poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenie programov na zákazku/,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Hledík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haburská 211/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 14.10.1962

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Hledík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haburská 211/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 14.10.1962

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Ravinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 10.07.1957

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.01.1995.

2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 1.7.1998, ktoré schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a jej úpravu do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1