Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285580

OBCHODNÉ MENO: AGRAR KM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81295/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 12, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 46 666 206

DEŇ ZÁPISU: 08.05.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

3. výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. skladovanie,

6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

8. poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb,

9. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť,

10. čistenie a zimná údržba komunikácií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Manfred Kriegl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernsteinstrasse 246, Názov obce: Mannersdorf, PSČ: 2261 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.11.1970, Deň vzniku funkcie: 08.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Manfred Kriegl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernsteinstrasse 246, Názov obce: Mannersdorf, PSČ: 2261 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.11.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 24.4.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1