Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285579

OBCHODNÉ MENO: Advokátska kancelária Mendel, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 110283/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 50 270 524

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mendel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 22, Názov obce: Bratislava 1, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 13.12.1980, Deň vzniku funkcie: 01.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mendel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 13.12.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.03.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1