Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285574

OBCHODNÉ MENO: 6/6 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55467/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kolíske 62 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 44 498 420

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v odbore oftalmológia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Kramplová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kolíske 62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 27.03.1965, Deň vzniku funkcie: 19.11.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Kramplová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kolíske 62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 27.03.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 04.11.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1