Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285575

OBCHODNÉ MENO: A.D.P.-Energo s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127470/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novackého 564/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 51 641 747

DEŇ ZÁPISU: 06.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Informačná činnosť

14. Výroba nápojov

15. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

21. Poskytovanie služieb osobného charakteru

22. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

23. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

24. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

26. Čistiace a upratovacie služby

27. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

28. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

29. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Domorák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novackého 564/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 31.07.1987, Deň vzniku funkcie: 06.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Renáta Škanderová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novackého 564/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 05.09.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Domorák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novackého 564/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 31.07.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1